top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

*De taarten / cupcakes/ cakepop's worden alleen op bestelling gemaakt.

*U kunt een opdracht via het bestelformulier opgeven, via andere wegen (soc. media als Facebook/twitter e.d , telefonisch,mondeling) worden geen bestellingen geplaatst en aangenomen.

Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email.

* CakeWish reageert doorgaans binnen 24 uur op aanvraag formulieren via de mail, komt hierop geen reactie van de klant/aanvrager binnen een termijn van veertien dagen dan word uw aanvraag automatisch geannuleerd.

CakeWish is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

* Een taartbestelling word definitief gemaakt door CakeWish als er in het mail contact beschreven staat:

Definitief met dag,datum en tijdstip. En waar af te halen/bezorgen en een samenvatting van uw bestelling.

* Als een voorlopige taart niet 7 dagen voor voorlopige datum definitief is gemaakt word de bestelling automatisch geannuleerd door CakeWish.

*De taarten zijn standaard voorzien van 2 lagen vulling.

*De cupcakes worden niet gevuld.

*Nadat de taart is afgeleverd/opgehaald aan de klant of door de klant vervalt de verantwoordelijkheid aan CakeWish hoe er word om gegaan met de taart. De taarten moeten altijd in de koelkast worden bewaard, gebeurd dit bij de klant op een andere wijze of worden er te veel dagen overbrugt voordat de taart word gegeten, dan is dit niet aan CakeWish te verwijten maar is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

*CakeWish is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit kan het gebeuren dat een bestelling geannuleerd wordt.

*Indien door onvoorziene omstandigheden CakeWish niet in staat is de bestelling te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie.

* Bestellingen die bezorgd moeten worden dienen volledig betaald te zijn voor de dag van de bezorgdatum.

* Wanneer u de bestelling binnen 7 dagen voor de afgesproken leveringsdatum annuleert dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het bedrag worden geretourneerd.

*Wanneer u de bestelling binnen 5 dagen voorafgaand aan de leveringsdatum annuleert, is er geen recht meer op restitutie.

*CakeWish is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg van allergieën) en schade aan goederen.

CakeWish in de persoon van Anita Harms Veenstra, is alleen verantwoordelijk voor schade die door CakeWish is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van CakeWish.

*CakeWish is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht.

* Een datum die door u is opgegeven wanneer de bestelling word geleverd is bindend, er kan niet meer worden geschoven in data omdat deze ruimte er niet is in de agenda van CakeWish.

*Aan een ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. CakeWish spant zich in om het ontwerp zoveel mogelijk te benaderen. Afwijking van het ontwerp geeft geen recht op restitutie of het niet nakomen van de afname verplichting.

*De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2023 en zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.

* CakeWish respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. CakeWish is verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Algemene voorwaarden

Bruidstaart/bruids cupcake's/Cakepop's

* Het is mogelijk om voor een bruidstaart een ontwerp afspraak te maken.

* Het is mogelijk om vanaf 25 personen een bruidstaart te bestellen.

Voor de bruidscupcakes/cakepop's geldt een minimale afname van 12 stuks.

* Betaling van 100% moet 7 dagen voor de huwelijksdatum zijn voldaan, tenzij anders vermeld op uw factuur.

*Wanneer u de bestelling binnen 7 dagen voor de afgesproken leveringsdatum annuleert dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het betaalde bedrag worden geretourneerd. Wanneer u de bestelling binnen 5 dagen voorafgaand aan de leveringsdatum annuleert, is er geen recht meer op restitutie.

* Bruidstaarten worden voldaan via een factuur, deze word u toegzonden en moet uiterlijk 7 dagen voor huwelijksdatum zijn voldaan. CakeWish zal anders in dat geval geen bruidstaart afleveren op de door u aangegeven datum.

* CakeWish is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit kan het gebeuren dat een bestelling geannuleerd wordt.

* Indien door onvoorziene omstandigheden CakeWish niet in staat is de bestelling te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie.

* CakeWish is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (o.a. als gevolg van allergieën), schade aan goederen.

* CakeWish, in de persoon van Anita Harms Veenstra, is alleen verantwoordelijk voor schade die door CakeWish is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van CakeWish.

CakeWish is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht.

* Afwijking van het ontwerp geeft geen recht op restitutie of het niet nakomen van de afname verplichting.

* Aan een ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. CakeWish spant zich in om het ontwerp zoveel mogelijk te benaderen.

*De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2023 en zijn inclusief BTW. 

bottom of page